Lära för livet
Vi bygger sten för sten på barnens pyramid i det livslånga lärandet. Allt vi gör sker med hjärta och hjärna. Så uttrycker personal och chef sina målsättningar med att driva friskolan Solstjärnan i Täby. En förskola som nått väldigt fina resultat med vad de kallar "klokheter". En metod som ger barnen ett inre kapital för hela livet.
Anne-Sofie Rönnberg var i många år både förskollärare och aktiv kommunalpolitiker. Hon var bland annat en av dem som drev igenom att det blev tillåtet med friskolor i Sverige.
- Jag ville ge kvinnorna en chans att få starta företag inom de mjuka värdena, att kunna få tjäna pengar och bygga upp bra verksamheter inom ett område som man av tradition inte fick göra affär av, berättar Anne-Sofie.
Samma år som lagförslaget om att tillåta friskolor gick igenom, 1993, startade hon Rönnbergs Friskolor som idag har förskolor i Täby, Nacka, Spånga, Ekerö och Malmö. I Stockholm har företaget ca 100 anställda, en omsättning på 45 miljoner och en verksamhet som är mycket uppskattad av föräldrar och barn.
Lärandet på förskolan sker efter principen att det finns flera sätt som barn kan använda sig av för att lära.
- En del lär sig bäst genom musik, andra genom rörelse och en del genom traditionellt lärande, berättar Anne-Sofie.

På Förskolan Solstjärnan i Täby pratar vi också med förskolechefen Kirsi Alanko Kontarinis. Kirsi har 30 års erfarenhet som förskollärare och har själv sökt sig till Rönnbergs.
- Jag gillar konceptet med en chef som har stark anknytning och kunskap om förskolebranschens villkor och som verkligen månar om sina anställda, säger Kirsi.
Kirsi är mycket engagerad i sitt yrke och berättar om deras pedagogiska metod med "klokheter" inspirerade av Howard Gardners teorier "Multipla intelligenser". Han kritiserade vanlig pedagogik och utarbetade en egen metod, där man tar vara på barnens olika förmågor. Barn kan och vill lära sig men behöver inlärning på flera olika sätt.
- Vårt mål är att varje barn har minst åtta "klokheter" som kapital när de lämnar oss. Det ger dem större styrka och de kan ställa större krav. Självkänsla och självförtroende växer - de vet vad de kan, vågar känna efter hur de mår, kan uttrycka det och vågar stå för det, menar Kirsi.

Exempel på "klokheter" är jag-klok och kompis-klok. Kirsi illustrerar "jag-klok" genom att berätta om en femårige pojke som en dag var på väg till förskolan med sin mamma när han stannade upp och sa att han var sjuk. Hans mamma försökte övertala honom att han inte var det, men han stod på sig. "Jag har feber", sa han och mamman fick ge sig. När de kom hem igen tog hon tempen och det visade sig att pojken hade rätt. ”Hur visste du det”, frågade mamman? ”Jo, för jag är jag-klok!”
- Vi är så imponerade av att barnen så snabbt lärt sig de olika klokhetsbegreppen, förstått dem och kan ta dem till sig.
Det fantastiska är att fler och fler föräldrar förstår vilka möjligheter det här ger deras barn. Målet för Rönnbergs Friskolor är nu att nå ut till fler föräldrar men ändå inte bli för stora.
- Jag vill hinna träffa all min personal regelbundet, det får inte bli så stort att jag inte har möjlighet till det. Här arbetar vi alltid med både hjärta och hjärna vilket har visat sig väldigt lyckat, avslutar Anne-Sofie.


Förskolan Solstjärnan

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0735-16 00 42


Email:
kirsi@ronnbergsfriskolor.se

Hemsida:
www.ronnbergsfriskolor.se

Adress:
Förskolan Solstjärnan
Marknadsvägen 31
18378 Täby

| 13 SENASTE FÖRETAGEN